Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Het draadloze LAN gebruiken n 60 N Draadloze communicatie stoppen Draadloze communicatie stoppen Klik op de knop naast of boven het WLAN-pictogram in het venster VAIO Smart Network. ! Als u de WLAN-functie uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.

De VAIO-computer gebruiken > De Bluetooth-functie gebruiken n 61 N De Bluetooth-functie gebruiken U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw computer en andere Bluetooth ® -apparaten, zoals andere computers of mobiele telefoons. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van 10 meter in een open ruimte. Opmerkingen over het gebruik van de Bluetooth-functie ❑ ❑ ❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden: ❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden ❑ De afstand tussen de apparaten ❑ Het in de muren gebruikte materiaal ❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons ❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren ❑ De configuratie van de apparaten ❑ Het type softwaretoepassing ❑ Het type besturingssysteem ❑ Het gelijktijdig gebruik van zowel draadloos-LAN- als Bluetooth-functies op uw computer ❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld Grote bestanden kunnen tijdens de continue overdracht soms beschadigd raken vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard en elektromagnetische interferentie in de omgeving. Alle Bluetooth-apparaten moeten zijn gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen.