Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Ukrainien

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Ukrainien

Початок

Початок роботи > Інформація про світлові індикатори n 16 N Інформація про світлові індикатори Комп’ютер обладнано вказаними нижче світловими індикаторами. Індикатор Живлення 1 Заряджання Вбудована камера MOTION EYE Доступ до носіїв Оптичний дисковід Диск Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Функції Світиться зеленим, коли комп’ютер увімкнуто, повільно миготить оранжевим, коли комп’ютер перебуває в режимі сну, і гасне, коли комп’ютер вимикається або переходить до режиму глибокого сну. Світиться під час заряджання акумуляторної батареї. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Заряджання акумуляторної батареї (стор. 21). Світиться під час використання вбудованої камери MOTION EYE. Світиться під час зчитування даних із картки пам’яті, а також під час записування даних на цю картку. (Не переводьте комп’ютер до режиму сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.) Коли цей індикатор не світиться, картка пам’яті не використовується. Світиться під час зчитування або записування даних дисководом. Коли цей індикатор не світиться, оптичний диск не використовується. Світиться, коли вбудований пристрій пам’яті чи оптичний дисковід виконує запис або зчитування даних. Не переводьте комп’ютер до режиму сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться. Натисніть клавішу Num Lk, щоб активувати цифрову клавіатуру. Натисніть повторно, щоб вимкнути цифрову клавіатуру. Коли цей індикатор не світиться, цифрова клавіатура неактивна. Натисніть клавішу Caps Lock, щоб вводити літери у верхньому регістрі. Якщо натиснути клавішу Shift, коли цей індикатор світиться, літери вводитимуться в нижньому регістрі. Натисніть клавішу повторно, щоб вимкнути індикатор. Коли індикатор Caps lock не світиться, літери вводяться у звичайному режимі. Натисніть клавіші Fn+Scr Lk, щоб змінити спосіб прокручування зображення на дисплеї. Коли індикатор Scroll lock не світиться, прокручування працює у звичайному режимі. Клавіша Scr Lk працює по-різному залежно від використовуваної програми і працює не в усіх програмах. Світиться, якщо увімкнено один або кілька параметрів безпроводового з’єднання.

Початок роботи > Підключення джерела живлення n 17 N Підключення джерела живлення Для забезпечення живлення комп’ютера можна використовувати адаптер змінного струму або перезаряджувана акумуляторна батарея. Використання адаптера змінного струму ✍ Використовуйте лише адаптер змінного струму, який входить до комплекту постачання комп’ютера. Для використання адаптера змінного струму 1 Підключіть один кінець шнура живлення (1) до адаптера змінного струму (3). 2 Підключіть інший кінець шнура живлення до розетки змінного струму (2). 3 Підключіть кабель, з’єднаний з адаптером змінного струму (3), до порту DC IN (4) на комп’ютері. ! Форма штепселя DC In для входу постійного струму може відрізнятися залежно від адаптера змінного струму. ✍ Щоб повністю від’єднати комп’ютер від джерела змінного струму, відключіть адаптер змінного струму від розетки. Переконайтеся, що дістатися до розетки змінного струму легко. Якщо комп’ютер не використовуватиметься протягом довгого часу, переведіть комп’ютер у режим глибокого сну. Див. розділ Використання режиму глибокого сну (стор. 95).