Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Konfigurowanie modemu n100 N Konfigurowanie modemu Przed użyciem modemu wewnętrznego (nie wszystkie modemy są wbudowane w komputer) lub po zmianie miejsca pobytu, należy upewnić się, czy kraj zdefiniowany w oknie Opcje telefonu i modemu odpowiada krajowi, z którego nawiązywane jest połączenie. Jak zmienić ustawienia kraju w opcjach modemu 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij opcję Opcje telefonu i modemu. Wyświetlone zostanie okno Informacje o lokalizacji. 4 Wpisz odpowiednie informacje i kliknij przycisk OK. Wyświetlone zostanie okno Opcje telefonu i modemu. 5 Wybierz lokalizację na karcie Reguły wybierania numeru. 6 Kliknij przycisk Edytuj, aby zmienić bieżącą konfigurację. Wyświetlone zostanie okno Edytowanie lokalizacji. Lub Kliknij przycisk Nowy, aby skonfigurować modem. Wyświetlone zostanie okno Nowa lokalizacja. 7 Sprawdź ustawienia kraju i regionu. Upewnij się, że odpowiadają lokalizacji, z której nawiązywane jest połączenie. ✍ W niektórych krajach lub obszarach geograficznych wybieranie impulsowe może być niemożliwe. 8 Po zmianie ustawień lokalizacji kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK. Wyświetlone zostanie okno Opcje telefonu i modemu.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Konfigurowanie modemu n101 N 9 Sprawdź, czy modem znajduje się na liście na karcie Modemy. Jeśli modem nie znajduje się na liście, kliknij przycisk Dodaj i postępuj zgodnie z sugestiami kreatora. 10 Kliknij przycisk Zastosuj/OK. Modem zostanie skonfigurowany. ! Przed zastosowaniem nowych ustawień kraju upewnij się, że kabel telefoniczny jest odłączony od komputera.