Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n108 N Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci 1 Włącz komputer. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 3 Kliknij kolejno opcje System Information i System Information. W prawym panelu wyświetlona zostanie ilość dostępnej pamięci. Jeśli zgodnie z komunikatem nie będzie dostępna większa ilości pamięci, powtórz procedurę instalacji i uruchom komputer ponownie.

Środki ostrożności > n109 N Środki ostrożności W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO przed uszkodzeniem. ❑ Obsługa ekranu ciekłokrystalicznego (strona 110) ❑ Korzystanie ze źródła zasilania (strona 111) ❑ Obsługa komputera (strona 112) ❑ Obsługa wbudowanej kamery (strona 115) ❑ Obsługa dysków (strona 116) ❑ Korzystanie z akumulatora (strona 117) ❑ Korzystanie ze słuchawek (strona 118) ❑ Obsługa kart pamięci Memory Stick (strona 119) ❑ Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej (strona 120)