Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obsługa dysków n116 N Obsługa dysków ❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Zawsze trzymaj dysk za krawędzie i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej: ❑ ❑ ❑ ❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników (np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić dysk. Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj miękką szmatką od środka na zewnątrz. Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż szmatkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku, również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie należy naklejać etykiet na dysk, ponieważ może to spowodować problemy z jego działaniem i doprowadzić do jego nieodwracalnego uszkodzenia.

Środki ostrożności > Korzystanie z akumulatora n117 N Korzystanie z akumulatora ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym w słońcu, nie zostawiaj komputera na słońcu. Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich temperaturach. Ładuj akumulatory w temperaturze 10–30°C. W niższych temperaturach ładowanie potrwa dłużej. Niektóre akumulatory nie spełniają norm jakości i bezpieczeństwa firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa komputer działa tylko z oryginalnymi akumulatorami firmy Sony, zaprojektowanymi do tego modelu. Jeśli zostanie zainstalowany niewłaściwy akumulator, nie będzie on ładowany, a komputer nie będzie działać. Podczas używania lub ładowania, akumulator się rozgrzewa. Jest to normalne i nie trzeba się tym martwić. Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci. Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora. Nie narażaj akumulatora na uderzenia, na przykład w wyniku upuszczeniu go na twardą powierzchnię. Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby nie został on uszkodzony. Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres, może okazać się, że czas jego pracy ulegnie skróceniu. Jest to sytuacja normalna i nie oznacza awarii. Akumulator rozładowuje się bowiem z czasem, niezależnie od tego czy jest używany. Podłącz zasilacz do komputera i naładuj akumulator przed użyciem komputera. Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem. Jeśli po naładowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator może być już niezdatny do użycia i wymagać wymiany.