Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Komputer n126 N Co należy zrobić, jeśli pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub nieprawidłowej instalacji akumulatora, a komputer przejdzie w tryb hibernacji? ❑ ❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalacja akumulatora (strona 18). Jeśli po wykonaniu tej procedury problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator i skontaktuj się z VAIO-Link. Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania procesora mniejsza niż maksymalna? Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania procesora do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie maksymalna. Co należy zrobić, jeśli system Windows nie przyjmuje mojego hasła i wyświetla komunikat Enter Onetime Password? Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy razy pod rząd, wyświetlony zostanie komunikat Enter Onetime Password, a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wskaźnik zasilania zgasł. Odczekaj około 10 do 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź prawidłowe hasło. Przy wprowadzaniu hasła upewnij się, że nie świecą się wskaźniki Num lock i Caps lock. Jeśli świeci się jeden lub świecą się oba wskaźniki, przed wprowadzeniem hasła naciśnij klawisz Num Lk (Num Lock) lub Caps Lock, aby wyłączyć wskaźnik.

Rozwiązywanie problemów > Komputer n127 N Co należy zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się? ❑ ❑ ❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy są dostępne poprawki lub aktualizacje do pobrania. Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej. W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej. Co należy zrobić, jeśli hasło do startowe zostało zagubione? Jeśli zapomniałeś hasła startowego, skontaktuj się z VAIO-Link, aby je zresetować. Za tę usługę pobrana zostanie opłata. Dlaczego ekran nie wyłącza się po upływie czasu automatycznego wyłączenia? Oryginalny wygaszacz ekranu komputera VAIO powoduje dezaktywację ustawień czasowych, które można ustawić przy użyciu opcji zasilania systemu Windows w celu wyłączenia ekranu po określonym czasie. Wybierz wygaszacz ekranu inny niż oryginalny wygaszacz ekranu komputera VAIO.