Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Komputer n128 N Jak można zmienić ustawienie urządzeń startowych? Aby zmienić kolejność urządzeń startowych, można użyć jednej z funkcji BIOS-u. Wykonaj następujące czynności: 1 Włącz komputer. 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać kolejność w sekcji Boot Priority, a następnie kliknij przycisk Enter. 5 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać urządzenie, któremu chcesz nadać priorytet, a następnie kliknij przycisk Enter. 6 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter. Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera ze stacji dyskietek USB podłączonej do komputera? Aby uruchomić komputer ze stacji dyskietek USB, należy zmienić ustawienie urządzeń startowych. Włącz komputer i naciśnij przycisk F11 po ukazaniu się logo VAIO.

Rozwiązywanie problemów > Komputer n129 N Jak zmniejszyć wielkość partycji odtwarzania? Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera partycję odtwarzania, na której są zapisywane dane niezbędne do odtworzenia systemu. Jeśli komputer jest wyposażony w dysk półprzewodnikowy, możesz zmniejszyć rozmiar partycji odzyskiwania po awarii, wykonując następujące czynności: 1 Umieść dysk odzyskiwania po awarii w napędzie optycznym, gdy komputer jest włączony, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. ! Użyj dysku odzyskiwania po awarii utworzonego po otrzymaniu komputera. 2 Z listy rozwijanej wybierz układ klawiatury i kliknij przycisk Dalej. 3 Wybierz system operacyjny i kliknij przycisk Dalej. 4 Kliknij opcję VAIO Recovery Center. 5 Kliknij opcję Restore Complete System, a następnie naciśnij przycisk Start. 6 Wybierz opcję Skip i kliknij przycisk Dalej. Wymagane będzie określenie, czy ma zostać zachowana dodatkowa zawartość VAIO. 7 Wybierz opcję Nie i kliknij przycisk Dalej. 8 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Powyższa procedura obejmuje odtworzenie systemu. Aplikacje i dane zapisane na dysku twardym przed zmniejszeniem wielkości partycji odtwarzania zostaną utracone. Po zmniejszeniu wielkości partycji odtwarzania należy utworzyć dysk odzyskiwania umożliwiający przywrócenie systemu.