Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Komputer n130 N Jak sprawdzić wielkość partycji odtwarzania? Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera partycję odtwarzania, na której są zapisywane dane niezbędne do odtworzenia systemu. Aby sprawdzić wielkość partycji odtwarzania, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij opcję Start, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Komputer i wybierz opcję Zarządzaj. 2 W okienku po lewej stronie kliknij opcję Zarządzanie dyskami w obszarze Pamięć masowa. W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku zostanie wyświetlona wielkość partycji odzyskiwania po awarii oraz całkowita wielkość dysku C.

Rozwiązywanie problemów > Zabezpieczenia systemu n131 N Zabezpieczenia systemu Jak ochronić komputer przed zagrożeniami takimi jak wirusy? Na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed zagrożeniami takimi jak wirusy jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows. Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności: ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje. 1 Połącz się z Internetem. 2 Kliknij dwukrotnie ikonę Alerty zabezpieczeń systemu Windows na pasku zadań. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację na podstawie harmonogramu. Jak upewnić się, że oprogramowanie antywirusowe jest cały czas aktualizowane? Program McAfee można zaktualizować przy użyciu sygnatur opracowywanych przez firmę McAfee, Inc. Aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter. 2 Kliknij przycisk umieszczony w lewym górnym rogu okna, aby zaktualizować oprogramowanie. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aktualizacje. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.