Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Akumulator n132 N Akumulator Jak sprawdzić stan ładowania akumulatora? Do sprawdzania stanu naładowania akumulatora służy wskaźnik ładowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ładowanie akumulatora (strona 21). Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego? Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego, nawet jeśli zainstalowany jest akumulator. Kiedy należy naładować akumulator? ❑ Jeśli poziom naładowania jest niższy niż 10%. ❑ Jeśli migają wskaźniki ładowania i zasilania. ❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres. Kiedy należy wymienić akumulator? Jeśli po naładowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator może być już niezdatny do użycia i wymagać wymiany. Informacje na temat sposobu sprawdzania stanu naładowania akumulatora można znaleźć w sekcji Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora (strona 23).

Rozwiązywanie problemów > Akumulator n133 N Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie? Nie, akumulator rozgrzewa się, jeśli komputer jest z niego zasilany. Czy komputer może przejść w tryb hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora? Komputer może przejść w tryb hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu w tryb hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Informacje na temat sposobu ręcznego włączania trybu hibernacji można znaleźć w sekcji Używanie trybu hibernacji (strona 95).