Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Sieć n138 N Sieć Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym lokalnej sieci bezprzewodowej? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Możliwość połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS. Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony. Jeśli chcesz podłączyć komputer do punktu dostępowego lokalnej sieci bezprzewodowej korzystającej z pasma 5 GHz, upewnij się, że w oknie ustawień VAIO Smart Network na karcie WLAN została wybrana opcja użycia pasma 5 GHz lub pasm 2,4 i 5 GHz. Dostępna tylko w wybranych modelach komunikacja za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (standard IEEE 802.11a), korzystającej wyłącznie z pasma 5 GHz, jest domyślnie wyłączona. Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet. 3 Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że wybrany został punkt dostępowy. Sprawdź, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.

Rozwiązywanie problemów > Sieć n139 N ❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Kliknij opcję Zmień ustawienia planu w bieżącym planie zasilania. 3 Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. 4 Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane. 5 Kliknij dwukrotnie opcję Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Tryb oszczędzania energii. 6 Wybierz opcję Maksymalna wydajność z rozwijanej listy, zarówno dla ustawień Używa baterii, jak i Podłączony.