Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Sieć n142 N Jak wyświetlić okno VAIO Smart Network? Aby wyświetlić okno VAIO Smart Network na pulpicie, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Wybierz kolejno opcje Network Connections i VAIO Smart Network. 3 Kliknij opcję Advanced w prawym panelu. ✍ Więcej informacji na temat oprogramowania VAIO Smart Network zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania.

Rozwiązywanie problemów > Technologia Bluetooth n143 N Technologia Bluetooth Co należy zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie wykrywają komputera? ❑ ❑ ❑ ❑ Należy upewnić się, że w obu urządzeniach została włączona funkcja Bluetooth. Jeśli nie świeci się wskaźnik WIRELESS, włącz przełącznik WIRELESS. Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji Bluetooth. Należy najpierw przełączyć komputer do trybu normalnego, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS. Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth działa najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie. Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być nawiązana komunikacja? ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy w urządzeniu, z którym ma zostać nawiązane połączenie, włączona jest funkcja Bluetooth. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia. Jeśli urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth, jego wykrycie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe. Aby umożliwić innym urządzeniom Bluetooth komunikację z komputerem, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij opcje Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie opcję Urządzenia Bluetooth i opcję Ustawienia Bluetooth. 2 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.