Views
1 week ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n150 N Co należy zrobić, jeśli nie można odtwarzać dysków Blu-ray Disc lub w trakcie ich odtwarzania komputer działa niestabilnie? Niektórych dysków Blu-ray Disc może nie udać się odtworzyć na komputerze lub komputer może działać niestabilnie w trakcie ich odtwarzania. Aby prawidłowo odtworzyć dysk, należy pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje programu WinDVD BD za pomocą opcji VAIO Update. Informacje na temat korzystania z opcji VAIO Update można znaleźć w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 27). Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku CD? ❑ ❑ Upewnij się, że nie jest uruchamiana żadna aplikacja (ani ręcznie, ani automatycznie), nawet wygaszacz ekranu. Jeśli korzystasz z dysku CD-R/RW z naklejką, wymień go na dysk bez naklejki. Używanie dysków z naklejkami może powodować błędy zapisu lub uszkodzenie napędu. Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku DVD? ❑ ❑ Upewnij się, że używasz odpowiedniego dysku DVD z możliwością nagrywania. Sprawdź, czy format dysku DVD jest zgodny z napędem optycznym. Zapisywalne dyski DVD niektórych marek nie działają. Dlaczego nie można zapisać danych na dysku Blu-ray Disc? ❑ ❑ Sprawdź, czy napęd optyczny umożliwia zapisywanie na dyskach Blu-ray Disc. Dyski BD-R nie są nośnikami wielokrotnego zapisywania. Na dysku BD-R nie można zapisać dodatkowych danych i nie można z niego usunąć danych.

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n151 N Wyświetlacz Dlaczego ekran został wygaszony? ❑ ❑ ❑ ❑ Jeżeli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania lub przeszedł w tryb oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji). Jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia ekranu ciekłokrystalicznego, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić go do trybu normalnego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii (strona 92). Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik zasilania. Jeśli komputer korzysta z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z akumulatora (strona 18). Jeśli wyjście sygnału wideo jest skonfigurowane na obsługę monitora zewnętrznego, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 29).