Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n152 N Co należy zrobić, jeśli zdjęcia lub filmy są wyświetlane nieprawidłowo? ❑ ❑ Przed użyciem oprogramowania do edycji filmów/zdjęć lub rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD wybierz dla jakości kolorów ustawienie Najwyższa (32 bity). Wybranie innego ustawienia może zakłócić prawidłowe wyświetlanie obrazu przez aplikację. Aby zmienić ustawienie jakości kolorów, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Personalizuj. 2 Kliknij opcję Ustawienia ekranu. 3 W obszarze Kolory wybierz ustawienie Najwyższa (32 bity). Podczas odtwarzania dysków DVD lub korzystania z programu do edycji filmów/zdjęć nie zmieniaj rozdzielczości ani jakości kolorów obrazu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe odtwarzanie/wyświetlanie materiałów lub niestabilne działanie systemu. Ponadto zaleca się wyłączenie wygaszacza ekranu przez rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD. Jeśli wygaszacz ekranu jest włączony, może uaktywnić się w trakcie odtwarzania dysku DVD i zakłócić oglądanie filmu. Niektóre wygaszacze ekranu zmieniają nawet rozdzielczość obrazu i jakość kolorów. Co należy zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub monitora zewnętrznego podłączonego do portu wyjściowego HDMI nie widać obrazu? Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego ze standardem HDCP. Treści podlegające ochronie praw autorskich nie są wyświetlane na wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Podłączanie telewizora (strona 72) lub Podłączanie monitora (strona 69).

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n153 N Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo? ❑ ❑ Jeśli jako wyjście sygnału wideo został wybrany monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać wideo na wyświetlaczu komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Informacje o sposobie zmiany wyjścia sygnału wideo można znaleźć w sekcji Wybór trybu ekranowego (strona 75). Możesz też nacisnąć kombinację klawiszy Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 29). Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczość wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Aby zmienić rozdzielczość, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Personalizuj. 2 Kliknij opcję Ustawienia ekranu. 3 Przesuń suwak w polu Rozdzielczość w lewą stronę, aby zmniejszyć rozdzielczość ekranu lub w prawą stronę, aby ją zwiększyć. ✍ Można sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci karty graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Personalizuj, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia ekranu, Ustawienia zaawansowane i kartę Karta. Wyświetlona wartość może być inna niż ilość fizycznie dostępnej pamięci w komputerze. Co należy zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny? Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F6, aby rozjaśnić wyświetlacz komputera.