Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n154 N Co należy zrobić, jeśli jasność ekranu LCD ulega zmianie? ❑ ❑ Ustawienie jasności wyświetlacza krystalicznego regulowane przy użyciu klawiszy Fn+F5/F6 jest tymczasowe i może być przywrócone do stanu pierwotnego, jeśli komputer zostanie przełączony w tryb normalny z trybu uśpienia lub hibernacji. Aby zapisać własne ustawienia jasności, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Kliknij opcję Zmień ustawienia planu w bieżącym planie zasilania. 3 Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. 4 Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane. 5 Kliknij dwukrotnie opcję Ekran. 6 Dostosuj ustawienia jasności wyświetlacza ciekłokrystalicznego w polu umożliwiającym ustawienie jasności. Ekran komputera może zostać chwilowo wygaszony: ❑ Po podłączeniu lub odłączeniu zasilacza. ❑ Od razu po uruchomieniu komputera przy użyciu akumulatora. Aby zapisać własne ustawienia jasności, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij opcję Zmień przy przejściu w tryb uśpienia w sekcji Opcje zasilania. 4 Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. 5 Przewiń listę w dół i kliknij dwukrotnie opcję ATI Graphics Power Settings. 6 Kliknij dwukrotnie opcję ustawień ATI POWERPLAY . 7 Zmień obecne ustawienie na ustawienie On battery. 8 Kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n155 N Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje wygaszony? Jeśli nie możesz zmienić wyjścia sygnału wideo przy użyciu kombinacji klawiszy Fn+F7, musisz zmienić ustawienia monitora zewnętrznego w aplikacji VAIO Control Center. Aby zmienić ustawienia, uruchom aplikację VAIO Control Center, wybierz element sterowania monitorem zewnętrznym, a następnie zaznacz pole wyboru do zmiany opcji wykrywania monitora zewnętrznego. Następnie naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7, aby zmienić wyjście sygnału wideo. Jak uruchomić środowisko Windows Aero? Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Dostosuj kolory w oknie Wygląd i personalizacja. 3 Kliknij opcję Otwórz właściwości wyglądu klasycznego, aby uzyskać więcej opcji kolorów. 4 Wybierz opcję Windows Aero spośród opcji Schemat kolorów na karcie Wygląd. 5 Kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, użyj opcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.