Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Audio-wideo n162 N Audio-wideo Co należy zrobić, jeśli nie można korzystać z kamery cyfrowej? Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że urządzenie i.LINK jest odłączone lub wyłączone, może to oznaczać, że kabel i.LINK nie jest prawidłowo podłączony do gniazd w komputerze lub kamerze. Odłącz kabel i podłącz go ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 83). Jak wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows? Aby wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 4 Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwarzaj dźwięk przy uruchomieniu systemu Windows. 5 Kliknij przycisk OK. Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? Jeśli po podłączeniu urządzenia do określonego portu, np. gniazda USB, portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, nie słychać dźwięku, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 3 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 4 Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 5 Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.

Rozwiązywanie problemów > Audio-wideo n163 N Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego? ❑ ❑ Jeśli chcesz słyszeć dźwięk z urządzenia podłączonego do określonego portu, np. portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, musisz zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółową procedurę postępowania można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 162). Jeśli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego, wykonaj następujące czynności: 1 Wykonaj czynności podane w punktach 1–4 w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 162). 2 Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę HDMI lub ikonę S/PDIF i kliknij przycisk Właściwości. 3 Kliknij kartę Zaawansowane. 4 Wybierz częstotliwość próbkowania i ilość bitów (na przykład 48 000 Hz, 16 bitów) obsługiwane przez urządzenie. 5 Kliknij przycisk OK.