Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Audio-wideo n164 N Jak odtwarzać dźwięk Dolby Digital lub DTS przy użyciu urządzenia zgodnego ze standardem HDMI? Aby odtwarzać dźwięk Dolby Digital lub DTS z dysku, przy użyciu urządzenia zgodnego ze standardem HDMI i podłączonego do komputera, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 4 Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę HDMI i kliknij przycisk Właściwości. 5 Wybierz kartę Obsługiwane formaty. 6 Zaznacz pola wyboru DTS audio i Dolby Digital. 7 Kliknij przycisk OK. ! Gdy dźwięk w standardzie Dolby Digital lub DTS jest wyprowadzany na urządzenie, które go nie obsługuje, urządzenie nie odtworzy żadnego dźwięku. W takim przypadku usuń zaznaczenie pól wyboru DTS audio i Dolby Digital. Dlaczego pojawiają się przerwy w odtwarzaniu dźwięku i (lub) występuje zjawisko gubienia klatek przy odtwarzaniu materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości, np. zapisanych za pomocą cyfrowej kamery AVCHD? Odtwarzanie materiału wideo o wysokiej rozdzielczości absorbuje znaczne zasoby sprzętowe, np. procesor, układ graficzny lub podsystem pamięci operacyjnej. Podczas odtwarzania filmów część operacji i (lub) funkcji może być niedostępna, a ponadto w zależności od konfiguracji sprzętowej mogą pojawiać się przerwy w odtwarzanym dźwięku, zjawisko gubienia klatek i błędy odtwarzania.

Rozwiązywanie problemów > Karta pamięci Memory Stick n165 N Karta pamięci Memory Stick Co należy zrobić, jeśli karty pamięci Memory Stick sformatowanej w komputerze VAIO nie można użyć w innych urządzeniach? Może być konieczne ponowne sformatowanie karty pamięci Memory Stick. Formatowanie karty pamięci Memory Stick powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej muzyki. Przed sformatowaniem karty pamięci Memory Stick należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić się, że karta nie zawiera plików, które muszą zostać zachowane. 1 Skopiuj dane z karty pamięci Memory Stick na wbudowane urządzenie pamięci masowej, aby zachować dane lub obrazy. 2 Sformatuj kartę pamięci Memory Stick, wykonując czynności opisane w sekcji Formatowanie karty pamięci Memory Stick (strona 43). Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty pamięci Memory Stick? Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem Memory Stick. Dlaczego nie można zapisać danych na karcie pamięci Memory Stick? Niektóre wersje kart pamięci Memory Stick mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można uniknąć przypadkowego ich usunięcia lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem jest wyłączony.