Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Bezpieczne wyłączanie komputera n 26 N Bezpieczne wyłączanie komputera Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, wg poniższych zaleceń. Jak wyłączyć komputer 1 Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera. 2 Kliknij opcję Start, strzałkę przy przycisku Zablokuj i przycisk Wyłącz. 3 Zareaguj stosownie na wszystkie komunikaty sugerujące zapisanie dokumentów lub poczekanie na zakończenie pracy innych użytkowników, a następnie poczekaj aż komputer automatycznie się wyłączy. Wskaźnik zasilania przestanie się świecić.

Podstawy obsługi > Aktualizowanie komputera n 27 N Aktualizowanie komputera Upewnij się, że na komputerze zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje następujących aplikacji. Dzięki temu komputer będzie działać sprawniej. ❑ Windows Update Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ❑ VAIO Update 4 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, VAIO Update 4 i VAIO Update Options, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.