Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie tabliczki dotykowej n 30 N Używanie tabliczki dotykowej Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie. Działanie Wskazywanie Kliknięcie Dwukrotne kliknięcie Kliknięcie prawym przyciskiem Przeciąganie Przewijanie Opis Przesuń palec po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie. Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz. Naciśnij lewy przycisk dwa razy. Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W wielu aplikacjach powoduje to wyświetlenie menu skrótów. Przesuń palec po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk. Aby przewijać w pionie, przesuń palec wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie, przesuń palec wzdłuż dolnej krawędzi tabliczki dotykowej (funkcja przewijania za pomocą tabliczki dotykowej może być niedostępna w niektórych aplikacjach). ✍ Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, kiedy do komputera podłączona jest mysz. Aby zmienić ustawienia tabliczki dotykowej, użyj aplikacji VAIO Control Center. ! Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej koniecznie podłącz mysz. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed podłączeniem myszy, operacje wskazywania będzie można przeprowadzać tylko za pomocą klawiatury.

Używanie komputera VAIO > Używanie przycisków specjalnych n 31 N Używanie przycisków specjalnych Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji. Przycisk specjalny Przycisk S1 Przyciski VOL-/VOL+ Funkcje Przycisk ten pozwala uruchomić zadanie, które jest przypisane do niego domyślnie. Domyślne przypisanie można zmienić za pomocą aplikacji VAIO Control Center. Pozwalają zmniejszyć (-) lub zwiększyć (+) głośność. Przycisk odtwarzania/pauzy Umożliwia rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania dysków CD, DVD, Blu-ray Disc * lub pliku audio/wideo zapisanego na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Przycisk zatrzymania Przycisk przejścia do poprzedniego utworu Przycisk przejścia do następnego utworu Przycisk AV MODE Umożliwia zatrzymanie odtwarzania dysków CD, DVD, Blu-ray Disc * lub pliku audio/wideo zapisanego na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Pozwala odtworzyć poprzedni rozdział/plik podczas odtwarzania wideo albo poprzedni utwór/plik podczas odtwarzania audio. Pozwala odtworzyć następny rozdział/plik podczas odtwarzania wideo albo następny utwór/plik podczas odtwarzania audio. Uruchamia aplikację VAIO Launcher służącą do wyboru oprogramowania. Przy użyciu aplikacji VAIO Launcher można zmienić domyślne opcje oprogramowania. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk AV MODE, aby wyświetlić okno konfiguracji. * Tylko w modelach z napędem dysków Blu-ray Disc. Do odtwarzania należy użyć oprogramowania WinDVD BD.