Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej n 60 N Przerywanie komunikacji przez bezprzewodową sieć LAN Jak przerwać komunikację przez bezprzewodową sieć LAN Kliknij przycisk w oknie VAIO Smart Network umieszczony obok ikony WLAN lub nad tą ikoną. ! Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci lokalnej podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować utratę danych.

Używanie komputera VAIO > Używanie funkcji Bluetooth n 61 N Używanie funkcji Bluetooth Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth ® , np. innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych między tymi urządzeniami bez użycia kabli, w zasięgu 10 metrów na przestrzeni otwartej. Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth ❑ ❑ ❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków: ❑ Występowania przeszkód takich jak ściany ❑ Odległości między urządzeniami ❑ Materiału użytego do budowy ścian ❑ Bliskości urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych ❑ Zakłóceń radiowych i innych warunków środowiskowych ❑ Konfiguracji urządzeń ❑ Typu aplikacji ❑ Typu systemu operacyjnego ❑ Wykorzystywania jednocześnie funkcji Bluetooth i bezprzewodowej sieci lokalnej na tym samym komputerze ❑ Rozmiaru przesyłanych plików Przy przesyłaniu dużych plików mogą one zostać uszkodzone ze względu na ograniczenia standardu Bluetooth oraz zakłócenia elektromagnetyczne występujące w otoczeniu. Wszystkie urządzenia z funkcją Bluetooth muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych.