Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Wybór trybu ekranowego n 76 N ❑ ❑ W modelach z kartą graficzną firmy NVIDIA 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij pozycję Opcje dodatkowe. 3 Kliknij opcję NVIDIA Control Panel. 4 Wybierz opcję konfiguracji ekranu w sekcji Display. 5 Aby zmienić ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W modelach z kartą graficzną firmy ATI Jeśli do komputera jest podłączony monitor zewnętrzny, można zmienić ustawienia obrazu Main/Clone w następujący sposób: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i Catalyst Control Center. 2 Kliknij opcję CCC. 3 Aby zmienić ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów n 77 N Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli na przykład do gniazda monitorowego w komputerze podłączony jest monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą działać w ramach pojedynczego pulpitu. Przebieg procedury włączania obsługi kilku monitorów jest uzależniony od karty graficznej zastosowanej w komputerze. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych. Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne obiekty, na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.