Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 86 N Ustawianie hasła Aby ustawić hasło, użyj jednej z funkcji BIOS-u. Jeśli hasło zostanie ustawione, po uruchomieniu komputera i pojawieniu się logo VAIO konieczne będzie jego wprowadzenie. Hasło startowe pozwoli zabezpieczyć komputer przed nieautoryzowanym dostępem. Dodawanie hasła startowego Hasło startowe ma chronić komputer przed nieautoryzowanym dostępem. Są dwa rodzaje haseł startowych: hasło komputera i hasło użytkownika. Hasło komputera pozwala użytkownikom mającym prawa administratora komputera zmieniać wszystkie opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a także umożliwia uruchomienie komputera. Hasło użytkownika pozwala standardowym użytkownikom zmieniać niektóre ustawienia BIOS-u i uruchamiać komputer. Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło komputera. ! Po ustawieniu hasła startowego komputer nie zostanie uruchomiony, jeżeli nie zostanie ono podane. Upewnij się, że nie zapomnisz tego hasła. Zapisz hasło i przechowuj je w bezpiecznym, prywatnym miejscu. Jeśli zapomnisz hasła startowego i potrzebujesz pomocy, aby je zresetować, zostanie pobrana opłata za zresetowanie hasła, a komputer może wymagać przesłania do serwisu.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 87 N Jak dodać hasło startowe (hasło komputera) 1 Włącz komputer. 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter. 4 Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter. Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji). 5 Wybierz opcję Password when Power On w sekcji Security i naciśnij klawisz Enter. 6 Zmień ustawienie z Disabled na Enabled. 7 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.