Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Używanie trybów oszczędzania energii n 92 N Używanie trybów oszczędzania energii Aby przedłużyć czas działania akumulatora, można skorzystać z ustawień oszczędzania energii. Oprócz normalnego trybu działania komputer umożliwia skorzystanie z dwóch różnych trybów oszczędzania energii: uśpienia i hibernacji. Jeśli korzystasz z akumulatora, warto wiedzieć, że komputer automatycznie przejdzie do trybu hibernacji, gdy akumulator będzie prawie wyładowany. Jest to niezależne od wybranych ustawień zarządzania energią. ! Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, należy albo podłączyć zasilacz sieciowy w celu doładowania akumulatora, albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator. Używanie trybu normalnego Tryb ten reprezentuje normalny sposób działania komputera, kiedy korzysta z niego użytkownik. W tym trybie wskaźnik zasilania świeci się na zielono.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Używanie trybów oszczędzania energii n 93 N Używanie trybu uśpienia Tryb uśpienia powoduje wyłączenie ekranu ciekłokrystalicznego oraz przestawienie wbudowanego urządzenia pamięci masowej i procesora do trybu niskiego zużycia energii. W tym trybie pomarańczowy wskaźnik zasilania miga powoli. ! Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, a jest on odłączony od zasilania sieciowego, przełącz go w tryb hibernacji lub wyłącz. Jak aktywować tryb uśpienia Kliknij menu Start, strzałkę przy przycisku Zablokuj, a następnie wybierz opcję Tryb uśpienia. ✍ Jeśli komputer jest w trybie uśpienia, nie można włożyć dysku CD. Komputer wychodzi z trybu uśpienia szybciej niż z trybu hibernacji. Tryb uśpienia zużywa więcej energii niż tryb hibernacji. ! Jeśli akumulator wyczerpie się, kiedy komputer jest w trybie uśpienia, wszystkie niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać. Jak wrócić do trybu normalnego ❑ ❑ Naciśnij dowolny klawisz. Naciśnij przycisk zasilania w komputerze. ! Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. Spowoduje to utratę wszystkich niezapisanych danych.