Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Używanie trybów oszczędzania energii n 96 N Jak wrócić do trybu normalnego Naciśnij przycisk zasilania. Komputer zostanie przywrócony do trybu normalnego. ! Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. ✍ Tryb hibernacji wymaga też więcej czasu do przywrócenia trybu normalnego, niż ma to miejsce w przypadku trybu uśpienia.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management n 97 N Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management Zarządzanie energią pozwala skonfigurować schematy zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika. VAIO Power Management to oprogramowanie opracowane specjalnie do komputerów VAIO. Pozwala ono rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas pracy akumulatorów. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. Wybór planu zasilania Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Wskazuje ona, jakiego rodzaju źródło energii jest używane w danej chwili, np. zasilanie z sieci elektrycznej. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno przedstawiające stan zasilania. Funkcja VAIO Power Management stanowi rozszerzenie funkcji Opcje zasilania systemu Windows. Jak wybrać plan zasilania 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Wybierz plan zasilania. Jak zmienić ustawienia planu zasilania 1 Kliknij opcję Zmień ustawienia planu w wybranym planie zasilania w oknie Opcje zasilania. Zmień ustawienia trybu uśpienia i monitora zgodnie z potrzebami. 2 Jeśli wymagana jest zmiana ustawień zaawansowanych, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i przejdź do czynności 3. W przeciwnym wypadku kliknij opcję Zapisz zmiany. 3 Kliknij kartę VAIO Power Management. Zmień ustawienia poszczególnych elementów. 4 Kliknij przycisk OK.