Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Roumain

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n 72 N Conectarea unui televizor Puteţi conecta la computer un televizor cu port de intrare HDMI. Pentru a conecta un televizor la computer ! Pentru a auzi sunetul de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 163). 1 Conectaţi cablul de alimentare al televizorului (1) la o priză CA. 2 Conectaţi un capăt al cablului HDMI (2) la portul de ieșire HDMI (3) al computerului și celălalt capăt la televizor. 3 Comutaţi canalul de intrare al televizorului la intrarea externă. 4 Setaţi sistemul de configurare al televizorului. ! Dacă este folosit un alt driver decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afișată și nu se vor auzi sunete. Folosiţi întotdeauna driverul furnizat de Sony pentru actualizări.

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n 73 N ✍ Consultaţi manualul furnizat odată cu televizorul dvs. pentru mai multe informaţii despre instalare și utilizare. Cablul HDMI conduce și semnal video și audio. În plus, puteţi conecta un receptor TV de calitate superioară sau alte dispozitive de decodare audio cu canale multiple între computer și televizor utilizând o conexiune HDMI. Pentru a conecta un dispozitiv de ieșire audio digitală de calitate superioară între computer și un televizor ! Înainte de a conecta dispozitivul la computer, asiguraţi-vă că, mai întâi, a fost configurată conexiunea HDMI între televizor și receptorul TV sau dispozitivul de decodare audio cu canale multiple. Pentru a auzi sunetul de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 163). 1 Porniţi televizorul și setaţi-i intrarea la intrarea HDMI. 2 Porniţi receptorul TV sau dispozitivul de decodare audio cu canale multiple și setaţi-i intrarea la intrarea HDMI. 3 Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului TV sau al dispozitivului de decodare audio cu canale multiple și celălalt capăt la portul de ieșire HDMI de pe computer. 4 Apăsaţi tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea video la televizorul conectat. ✍ Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat de la computer. Consultaţi De ce nu poate ecranul meu să afișeze o înregistrare video? (pagina 154) pentru procedura detaliată. În cazul conexiunii HDMI, volumul poate fi reglat doar de la dispozitivul audio conectat. Computerul nu exercită control asupra volumului de ieșire al niciunui dispozitiv conectat.