Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Roumain

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Roumain

Personalizarea

Personalizarea computerului VAIO > Stabilirea parolei n 88 N Pentru a adăuga parola de pornire (parola utilizator) ! Asiguraţi-vă că stabiliţi parola calculator înainte de a o stabili pe cea de utilizator. 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO. Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când apare sigla VAIO. 3 Introduceţi parola pentru calculator și apăsaţi tasta Enter. 4 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password și apoi apăsaţi tasta Enter. 5 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi tasta Enter. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii). 6 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

Personalizarea computerului VAIO > Stabilirea parolei n 89 N Modificarea/eliminarea parolei de pornire Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola calculator) 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO. Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când apare sigla VAIO. 3 Introduceţi parola pentru calculator și apăsaţi tasta Enter. 4 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password și apoi apăsaţi tasta Enter. 5 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și noua parolă de două ori și apoi apăsaţi tasta Enter. Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi tasta Enter. 6 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.