Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Suédois

Friskrivningsklausul

Friskrivningsklausul Data kan stundtals gå förlorade eller försenas på grund av överförings- och mottagningsegenskaper i den trådlösa kommunikationen. Detta kan bero på variationen i radiosignalstyrka till följd av ändringar i inställningarna för radioöverföringsvägen. Sony ansvarar inte för några som helst skador till följd av förseningar eller fel i data som överförs eller mottas via trådlöst WAN eller att trådlöst WAN inte kan överföra eller motta dessa data. 14

Information om bestämmelser för Bluetooth® Information om bestämmelser för Bluetooth ® (gäller endast för modeller med inbyggda Bluetooth ® -funktioner) SE Information om bestämmelser för den trådlösa Bluetooth ® -tekniken Den interna Bluetooth ® -tekniken är avsedd för trådlös kommunikation med andra Bluetooth ® -aktiverade enheter och använder frekvensbandet 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz). I vissa situationer eller miljöer kan användningen av trådlös Bluetooth ® -teknik begränsas av ägaren till byggnaden eller ansvariga representanter för verksamheten, till exempel ombord på flygplan, i sjukhus eller i någon annan miljö där risken för störningar på andra enheter eller tjänster betraktas eller klassificeras som skadlig. Om du är osäker på vilka riktlinjer som gäller för användningen i en viss verksamhet eller miljö uppmanas du att be om tillåtelse att använda trådlös Bluetooth ® -teknik innan du aktiverar den. Rådfråga din läkare eller tillverkaren av det medicinska hjälpmedlet (pacemaker, hörapparat o.s.v.) om eventuella restriktioner beträffande användningen av trådlös Bluetooth ® -teknik. 15