Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Suédois

Modeemin säännösopas (vain sisäisellä modeemilla varustetut mallit) Sisäinen modeemi Sisäinen modeemi on tarkoitettu data- ja faksiyhteyksien muodostamiseen DTMF (Dual Tone Multi Frequency) -merkinannon (äänitaajuusvalinta) avulla seuraavien maiden yleisessä puhelinverkossa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki ja Unkari. 34

Langattoman lähiverkon säännösopas Langattoman lähiverkon säännösopas (vain langattoman lähiverkon laitteilla varustetut mallit) Langaton lähiverkko - tietoja säädöksistä Langaton lähiverkkotuote on radiolaite, joka on IEEE 802.11a/b/g/n -standardin mukainen. VAIO-tietokoneita, joissa on kiinteä langattoman lähiverkon varustus, voi käyttää vain seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki ja Unkari. Käyttöehdot Käytettäessä langattoman lähiverkon standardia IEEE 802.11b/g/n kanavat 1–13 (2,4 GHz–2,4835 GHz) voi valita sekä sisä- että ulkokäyttöä varten. Ranskaa ja Italiaa koskevat kuitenkin seuraavat: ❑ Ranska: kaikkia kanavia voi käyttää rajoituksetta sisätiloissa. Ulkona voi käyttää vain kanavia 1–6. Tämä tarkoittaa, että Peer-to-Peer -verkossa langaton lähiverkko -ominaisuutta voi käyttää ulkona vain mikäli vertaisasema luo yhteyden valtuutettuun kanavaan (toisin sanoen kanaviin 1–6). Infrastruktuuritilaa käytettäessä on varmistettava ennen yhteyden luomista, että käyttöpiste on määritetty kanaviin 1–6. ❑ Italia: Laitteen käyttöä säätelevät seuraavat säädökset ja niihin tehdyt lisäykset: ❑ 1.8.2003 annettu asetus nro 259, artiklat 104 ja 105 ❑ 28.5.2003 annettu ministeriön päätös. Yhteystiedot löytyvät tämän kirjasen sivulta 18. Käytettäessä langattoman lähiverkon standardia IEEE 802.11a/n kanavat 36–48 (5,15 GHz–5,25 GHz, aktiivinen haku) ja kanavat 52–64 (5,25 GHz–5,35 GHz, passsiivinen haku) voi valita vain sisäkäyttöä varten, kun taas kanavat 100–140 (5,47 GHz–5,725 GHz, passiivinen haku) voi valita sekä sisä- että ulkokäyttöä varten. Joissakin tapauksissa tai ympäristöissä rakennuksen omistaja tai siitä vastaava organisaatio on saattanut kieltää langattoman lähiverkkotekniikan käyttämisen. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi lentokoneet, sairaalat tai muut ympäristöt, joissa muille laitteille aiheutettavan häiriön riskin on arvioitu olevan suuri. Jos et ole varma, onko langattoman lähiverkkotekniikan käyttö sallittua tietyssä ympäristössä, kysy lupa ennen toiminnon ottamista käyttöön. Kysy lääkäriltäsi tai henkilökohtaisen lääketieteellisen apuvälineesi (esimerkiksi sydämentahdistimen tai kuulolaitteen) valmistajalta lisätietoja langattoman lähiverkkotekniikan käyttöön mahdollisesti liittyvistä rajoituksista. Vältä altistumista, suoralle auringonvalolle tai lämmittimille. Ylikuumeneminen saattaa vaurioitta laitetta. FI 35