Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n106 N 6 Aktuálne nainštalovaný pamäťový modul vyberte takto: ❑ Potiahnite zarážky v smere šípok (1). Pamäťový modul sa uvoľní. ❑ Skontrolujte, či sa pamäťový modul vyklopí, a potom ho vytiahnite v smere šípky (2). 7 Vyberte nový pamäťový modul z balenia.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n107 N 8 Pamäťový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste. ! Nedotýkajte sa žiadnych ďalších komponentov na základnej doske. V každom prípade hranu pamäťového modulu s konektorom zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým výstupkom v otvorenej zásuvke. Pamäťový modul s nesprávnou orientáciou nezatláčajte nasilu do zásuvky, pretože by ste mohli poškodiť zásuvku alebo modul. 9 Nasaďte späť kryt priestoru s pamäťovými modulmi. 10 Utiahnite skrutku na spodnej strane počítača. 11 Nainštalujte späť batériu a počítač zapnite.