Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n108 N Zobrazenie veľkosti pamäte Ako zobraziť veľkosť pamäte 1 Zapnite počítač. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 3 Kliknite na položky System Information a System Information. Veľkosť systémovej pamäte môžete vidieť na pravej ploche. Ak sa pridaná pamäť neobjaví, zopakujte postup inštalácie a reštartujte počítač.

Preventívne opatrenia > n109 N Preventívne opatrenia V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôcť chrániť váš počítač VAIO pred možným poškodením. ❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (str. 110) ❑ Používanie napájacieho zdroja (str. 111) ❑ Zaobchádzanie s počítačom (str. 112) ❑ Zaobchádzanie so vstavanou kamerou (str. 115) ❑ Zaobchádzanie s diskami (str. 116) ❑ Používanie batérie (str. 117) ❑ Používanie slúchadiel (str. 118) ❑ Zaobchádzanie s médiami Memory Stick (str. 119) ❑ Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením (str. 120)