Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 10 N Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek Venujte chvíľu identifikovaniu ovládacích prvkov a zásuviek, ktoré sú znázornené na nasledujúcich stranách. Predná strana A Vstavaná kamera MOTION EYE (str. 32) B Indikátor vstavanej kamery MOTION EYE (str. 16) C Vstavaný mikrofón (monofónny) D Obrazovka LCD (str. 110) E Vstavané reproduktory (stereo) F Klávesnica (str. 29) G Dotykový panel (str. 30) H Indikátor nabíjania (str. 16) I Indikátor diskovej jednotky (str. 16) J Vypínač WIRELESS (str. 54) K Indikátor WIRELESS (str. 16) L Indikátor prístupu k médiu (str. 16) M Zásuvka na pamäťovú kartu SD (str. 47) N Zásuvka na médium Memory Stick * (str. 40) O Konektor slúchadiel (str. 67) P Konektor mikrofónu (str. 80) * Počítač podporuje médiá Memory Stick štandardnej aj dvojitej veľkosti.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 11 N A Indikátor Num lock (str. 16) B Indikátor Caps lock (str. 16) C Indikátor Scroll lock (str. 16) D Tlačidlo S1 (str. 31) E Tlačidlá VOL-/VOL+ (str. 31) F Tlačidlo prehrania/pozastavenia (str. 31) G Tlačidlo zastavenia (str. 31) H Tlačidlo presunu na predchádzajúcu skladbu (str. 31) I Tlačidlo presunu na nasledujúcu skladbu (str. 31) J Tlačidlo AV MODE (str. 31)