Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s počítačom n114 N ❑ Pri otváraní veka obrazovky LCD alebo zdvíhaní počítača nevyvíjajte tlak na obrazovku LCD ani na jej okraje. Obrazovka LCD môže byť citlivá na tlak alebo nadmerné ťahanie a vyvíjaním tlaku ju môžete poškodiť alebo spôsobiť jej poruchu. Pri otváraní podržte jednou rukou spodnú časť počítača a druhou rukou opatrne dvíhajte obrazovku LCD. Ak počítač prenášate s otvoreným vekom, držte ho oboma rukami. ❑ Používajte puzdro na prenášanie, ktoré je navrhnuté práve na tento účel.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie so vstavanou kamerou n115 N Zaobchádzanie so vstavanou kamerou ❑ ❑ ❑ ❑ Nedotýkajte sa ochranného krytu objektívu vstavanej kamery MOTION EYE, pretože to na ňom môže spôsobiť škrabance, ktoré sa potom objavia na snímanom obraze. Bez ohľadu na stav napájania počítača nedovoľte, aby na šošovku vstavanej kamery MOTION EYE dopadalo priame slnečné žiarenie, pretože by mohlo spôsobiť poruchu kamery. Počas importu videí alebo statických snímok z kompatibilného zariadenia pripojeného k rozhraniu i.LINK je vstavaná kamera MOTION EYE vypnutá. Ochranný kryt objektívu vstavanej kamery MOTION EYE čistite ofukovacím štetcom alebo mäkkou kefkou. Ak je kryt veľmi znečistený, utrite ho mäkkou suchou tkaninou. Kryt nedrhnite, pretože je citlivý na tlak.