Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Používanie slúchadiel n118 N Používanie slúchadiel ❑ ❑ Bezpečnosť cestnej premávky – slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek motorového vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to ilegálne. Prehrávanie hlasnej hudby môže byť nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na priechodoch pre chodcov. Predchádzanie poškodeniu sluchu – vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pociťujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo slúchadlá prestaňte používať.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s médiami Memory Stick n119 N Zaobchádzanie s médiami Memory Stick ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Konektora Memory Stick sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi. Na označenie používajte iba nálepku dodanú s médiom Memory Stick. Médium Memory Stick neohýbajte, nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte nárazom. Médium Memory Stick nerozoberajte ani neupravujte. Médium Memory Stick nenechajte navlhnúť. Média Memory Stick neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené: ❑ statickej elektrine, ❑ elektrickému rušeniu, ❑ extrémne vysokým teplotám, napr. v aute zaparkovanom na slnku, ❑ priamemu slnečnému žiareniu, ❑ vysokej vlhkosti, ❑ korozívnym látkam. Používajte ochranné puzdro dodané s médiom Memory Stick. V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát. Médiá Memory Stick a redukcie na médiá Memory Stick skladujte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia. Ak používate médiá Memory Stick Duo, na písanie na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s ostrým hrotom. Pôsobenie tlaku na médium môže poškodiť vnútorné komponenty.