Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením n120 N Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením Vstavané úložné zariadenie (pevný disk alebo jednotka SSD) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje údaje v krátkom čase. Pri nesprávnom používaní sa však môže ľahko poškodiť. Údaje v poškodenom vstavanom úložnom zariadení nemožno obnoviť. Pri zaobchádzaní s počítačom by ste mali byť opatrní, aby ste predišli strate údajov. Funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Ako predchádzať poškodeniu vášho pevného disku ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač nevystavujte náhlym pohybom. Počítač chráňte pred magnetmi. Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám, ani na nestabilné miesto. Keď je zapnuté napájanie, s počítačom nehýbte. Počas čítania dát z pevného disku alebo zápisu dát na pevný disk nevypínajte napájanie ani nereštartujte počítač. Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty. Pevný disk nevyberajte z počítača. Ako predísť poškodeniu jednotky SSD ❑ ❑ Počas čítania údajov z jednotky SSD alebo zápisu údajov na jednotku nevypínajte napájanie ani nereštartujte počítač. Jednotku SSD nevyberajte z počítača.

Odstraňovanie porúch > n121 N Odstraňovanie porúch Táto kapitola popisuje, ako riešiť bežné problémy, na ktoré môžete naraziť pri používaní vášho počítača VAIO. Mnohé problémy majú jednoduché riešenie. Pred tým, ako sa obrátite na službu VAIO-Link, vyskúšajte tieto rady. Funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. ❑ Počítač (str. 123) ❑ Bezpečnosť systému (str. 131) ❑ Batéria (str. 132) ❑ Vstavaná kamera (str. 134) ❑ Internet (str. 136) ❑ Sieťovanie (str. 138) ❑ Technológia Bluetooth (str. 143) ❑ Optické disky (str. 147) ❑ Displej (str. 151) ❑ Tlač (str. 156) ❑ Mikrofón (str. 157) ❑ Reproduktory (str. 158) ❑ Dotykový panel (str. 159) ❑ Klávesnica (str. 160) ❑ Diskety (str. 161)