Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > n122 N ❑ Audio/video (str. 162) ❑ Memory Stick (str. 165) ❑ Periférne zariadenia (str. 166)

Odstraňovanie porúch > Počítač n123 N Počítač Čo robiť, ak sa počítač nespustí? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý a či svieti indikátor napájania. Skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá. Odpojte všetky pripojené zariadenia USB a reštartujte počítač. Vyberte všetky prídavné pamäťové moduly, ktoré ste nainštalovali od zakúpenia počítača, a reštartujte počítač. Ak je váš počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý. Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený k zdroju napájania a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládače jasu a kontrastu správne nastavené. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším displejom. Odpojte sieťový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte sieťový adaptér a následným stlačením vypínača napájania zapnite počítač. Kondenzácia môže spôsobiť poruchu funkcie vášho počítača. Ak k nej dôjde, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Skontrolujte, či používate dodaný sieťový adaptér značky Sony. Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba originálne nabíjateľné batérie značky Sony a sieťový adaptér, ktorý dodala spoločnosť Sony k vášmu počítaču VAIO.