Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Počítač n126 N Čo robiť, ak sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnom vložení batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku? ❑ ❑ Problém môže byť v tom, že batéria nie je vložená správne. Ak chcete tento problém vyriešiť, vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu vložte späť do počítača. Podrobnosti nájdete v časti Vloženie batérie (str. 18). Ak problém pretrváva aj po vykonaní postupu uvedeného vyššie, znamená to, že vložená batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obráťte sa na službu VAIO-Link. Prečo sa v okne Vlastnosti systému zobrazuje nižšia ako maximálna rýchlosť procesora? Toto je normálny jav. Keďže procesor vášho počítača používa technológiu na riadenie svojej rýchlosti na účely šetrenia energie, v okne Vlastnosti systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosti procesora zobraziť jeho aktuálna rýchlosť. Čo robiť, ak systém Windows neprijme moje heslo a zobrazí správu Enter Onetime Password? Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa Enter Onetime Password a systém Windows sa nespustí. Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač napájania a skontrolujte, či prestal svietiť indikátor napájania. Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. Pri zadávaní hesla sa presvedčte, že nesvietia indikátory Num lock a Caps lock. Ak niektorý z nich alebo oba indikátory svietia, pred zadaním hesla vypnite indikátor stlačením klávesu Num Lk (alebo Num Lock) alebo Caps Lock.

Odstraňovanie porúch > Počítač n127 N Čo robiť, ak herný softvér nefunguje alebo stále zlyháva? ❑ ❑ ❑ Pozrite si webovú stránku danej hry, či sú k dispozícii opravy alebo aktualizácie na stiahnutie. Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší ovládač grafickej karty. V prípade niektorých modelov počítačov VAIO zdieľa grafická karta pamäť so systémom. V takomto prípade nie je zaručený optimálny výkon grafickej karty. Čo robiť, ak si nedokážem spomenúť na heslo pri zapnutí? Ak ste zabudli heslo pri zapnutí počítača, požiadajte o jeho vynulovanie službu VAIO-Link. Bude sa vám účtovať poplatok za vynulovanie. Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času automatického vypnutia? Originálny šetrič obrazovky VAIO deaktivuje nastavenie časovača vypnutia obrazovky, ktoré možno vybrať pomocou možností napájania systému Windows. Vyberte iný šetrič obrazovky ako originálny šetrič obrazovky VAIO.