Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Počítač n128 N Ako možno zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému? Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviesť systém, môžete použiť jednu z funkcií systému BIOS. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. V opačnom prípade reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte možnosť Boot. 4 Pomocou klávesu M alebo m vyberte v ponuke Boot Priority požadovanú prioritu a stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu M alebo m vyberte zariadenie, ktorému chcete priradiť danú prioritu, a stlačte kláves Enter. 6 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter. Čo robiť, ak nemôžem zaviesť systém z disketovej jednotky USB pripojenej k počítaču? Na zavedenie systému z disketovej jednotky USB musíte zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému. Zapnite váš počítač a po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F11.

Odstraňovanie porúch > Počítač n129 N Ako zmenšiť veľkosť obnovovacieho oddielu? Vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovací oddiel, v ktorom sú uložené údaje na obnovu systému. Ak je počítač vybavený jednotkou SSD, možno budete chcieť zmenšiť veľkosť obnovovacieho oddielu podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kým je počítač zapnutý, vložte obnovovací disk do optickej jednotky, vypnite počítač a potom ho znovu zapnite. ! Použite obnovovacie disky, ktoré ste vytvorili po prevzatí počítača. 2 V rozbaľovacej ponuke vyberte rozloženie svojej klávesnice a kliknite na tlačidlo Ďalej. 3 Vyberte operačný systém a kliknite na tlačidlo Ďalej. 4 Kliknite na položku VAIO Recovery Center. 5 Kliknite na položky Restore Complete System a Spustiť. 6 Vyberte možnosť Skip a kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa výzva, či chcete ponechať doplnkový obsah počítača VAIO. 7 Vyberte možnosť Nie a kliknite na tlačidlo Ďalej. 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Postup uvedený vyššie zahŕňa obnovu systému. Prídete o všetky aplikácie a údaje, ktoré ste na úložnú jednotku pridali pred zmenšením veľkosti obnovovacieho oddielu. Po zmenšení veľkosti obnovovacieho oddielu budete na neskoršiu obnovu systému potrebovať obnovovacie disky.