Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Počítač n130 N Ako skontrolovať veľkosť obnovovacieho oddielu? Vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovací oddiel, v ktorom sú uložené údaje na obnovu systému. Veľkosť obnovovacieho oddielu skontrolujte nasledujúcim postupom: 1 Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a zvoľte možnosť Spravovať. 2 Kliknite na možnosť Správa diskov pod položkou Ukladací priestor na ľavej ploche. Veľkosť obnovovacieho oddielu a celková veľkosť disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.

Odstraňovanie porúch > Bezpečnosť systému n131 N Bezpečnosť systému Ako možno chrániť počítač pred bezpečnostnými hrozbami, napríklad vírusmi? Vo vašom počítači je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepším spôsobom ochrany vášho počítača proti bezpečnostným hrozbám, napr. vírusom, je pravidelné preberanie a inštalovanie najnovších aktualizácií systému Windows. Dôležité aktualizácie systému Windows sa dajú získať takto: ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie. 1 Pripojte sa na Internet. 2 Dvakrát kliknite na ikonu Výstrahy zabezpečenia systému Windows na paneli úloh. 3 Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie. Ako udržiavať antivírový softvér aktuálny? Softvérový program McAfee možno udržiavať v aktuálnom stave pomocou najnovších aktualizácií od spoločnosti McAfee, Inc. Najnovšie bezpečnostné aktualizácie prevezmete a nainštalujete nasledujúcim spôsobom: 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, McAfee a McAfee SecurityCenter. 2 Na aktualizáciu softvéru kliknite na tlačidlo umiestnené v ľavom hornom rohu okna. 3 Pri sťahovaní aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru.