Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Batéria n132 N Batéria Ako zistiť stav nabíjania batérie? Môžete skontrolovať indikátor nabíjania, ktorý signalizuje stav nabíjania batérie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (str. 21). Kedy počítač používa napájanie zo siete? Keď je váš počítač priamo pripojený k sieťovému adaptéru, používa napájanie zo siete, dokonca aj keď je vložená batéria. Kedy treba opätovne nabiť batériu? ❑ Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %. ❑ Keď bliká indikátor nabíjania aj napájania. ❑ Keď ste nepoužívali batériu dlhšiu dobu. Kedy treba vymeniť batériu? Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byť na konci svojej životnosti a mala by sa vymeniť. Kapacitu nabitia batérie môžete skontrolovať podľa časti Kontrola kapacity nabitia batérie (str. 23).

Odstraňovanie porúch > Batéria n133 N Treba mať obavy, keď je vložená batéria teplá? Nie. Pri napájaní počítača sa batéria zohrieva. Môže počítač prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie? Váš počítač môže prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie, ale niektoré softvérové programy a periférne zariadenia zabraňujú, aby počítač prešiel do režimu dlhodobého spánku. Ak používate program, ktorý bráni systému prejsť do režimu dlhodobého spánku, svoje dáta často ukladajte, aby ste predišli ich strate. Informácie o manuálnej aktivácii režimu dlhodobého spánku nájdete v časti Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 95).