Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n144 N Čo robiť, ak sa druhé zariadenie Bluetooth nemôže pripojiť k môjmu počítaču? ❑ ❑ ❑ Pozrite si návrhy uvedené v časti Čo robiť, ak nemožno nájsť zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem komunikovať? (str. 143). Skontrolujte, či sú druhé zariadenia autentifikované. Dosah môže byť kratší ako 10 metrov v závislosti od existujúcich prekážok medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu, operačného systému a používaného softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe. Prečo je moje spojenie Bluetooth pomalé? ❑ ❑ ❑ ❑ Rýchlosť prenosu dát závisí od prekážok alebo vzdialenosti medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu a použitého operačného systému alebo softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe. Rádiové pásmo 2,4 GHz používané zariadeniami Bluetooth a WLAN používajú aj iné zariadenia. Zariadenia Bluetooth obsahujú technológiu na minimalizovanie rušenia z ostatných zariadení, ktoré používajú to isté pásmo. Komunikačná rýchlosť a dosah spojenia sa však môžu znížiť. Rušenie z ostatných zariadení môže tiež spôsobiť úplné prerušenie komunikácie. Možnosť vytvorenia spojenia je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami. Počítač môžete presunúť ďalej od prekážok alebo bližšie k pripojenému zariadeniu. Identifikujte a odstráňte prekážky medzi vaším počítačom a zariadením, s ktorým je spojený.

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n145 N Prečo nemožno používať služby podporované pripojeným zariadením Bluetooth? Pripojenie je možné iba v prípade služieb, ktoré podporuje aj počítač s funkciou Bluetooth. Ďalšie informácie získate vyhľadaním informácií o pripojení Bluetooth v lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Môžem používať zariadenie s technológiou Bluetooth na palube lietadla? Pri používaní technológie Bluetooth váš počítač vysiela rádiový signál frekvencie 2,4 GHz. Na citlivých miestach, napríklad v nemocniciach a lietadlách, môžu platiť obmedzenia na používanie zariadení Bluetooth, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu. U personálu zariadenia si overte, či je povolené používať funkciu Bluetooth v počítači. Prečo nemôžem používať funkciu Bluetooth, keď sa prihlásim do počítača ako používateľ so štandardným používateľským účtom? Funkcia Bluetooth nemusí byť k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským účtom v počítači. Prihláste sa do počítača ako používateľ s právami správcu. Prečo nemôžem používať zariadenia Bluetooth, keď prepnem na iného používateľa? Ak prepnete na iného používateľa bez odhlásenia sa zo systému, zariadenia Bluetooth nebudú fungovať. Pred zmenou používateľa sa odhláste. Na odhlásenie sa z vášho systému kliknite na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknúť a tlačidlo Odhlásiť.