Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n154 N ❑ Obrazovka počítača môže dočasne zhasnúť: ❑ pri pripájaní alebo odpájaní sieťového adaptéra, ❑ okamžite po spustení počítača napájaného z batérie. Ak chcete uložiť nastavenie jasu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 3 Kliknite na možnosť Zmena času prechodu počítača do režimu spánku pod položkou Možnosti napájania. 4 Kliknite na možnosť Zmeniť rozšírené nastavenia napájania. 5 Posuňte sa v zozname a dvakrát kliknite na položku ATI Graphics Power Settings. 6 Dvakrát kliknite na možnosť nastavenia ATI POWERPLAY . 7 Zmeňte aktuálne nastavenie položky On battery. 8 Kliknite na tlačidlo OK.

Odstraňovanie porúch > Displej n155 N Čo robiť, ak externý displej zostane zhasnutý? Ak sa nedá zmeniť výstup na displej pomocou klávesov Fn+F7, nastavenia externého displeja musíte zmeniť prostredníctvom aplikácie VAIO Control Center. Na zmenu nastavení spustite aplikáciu VAIO Control Center, zvoľte položku pre externý displej a potom začiarknite políčko na zmenu možností zisťovania externého displeja. Potom pomocou klávesov Fn+F7 zmeňte výstup na displej. Ako spustiť doplnok Windows Aero? Na spustenie doplnku Windows Aero postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na možnosť Prispôsobenie farieb pod položkou Vzhľad a prispôsobenie. 3 Kliknite na možnosť Otvoriť vlastnosti klasického vzhľadu pre ďalšie možnosti farieb. 4 Z možností v ponuke Farebná schéma na karte Vzhľad zvoľte možnosť Windows Aero. 5 Kliknite na tlačidlo OK. Informácie o funkciách Windows Aero, napr. Windows Flip 3D, nájdete v lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows.