Views
1 month ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Klávesnica n160 N Klávesnica Čo robiť, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna? Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasiť. Na zmenu konfigurácie klávesnice postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položky Hodiny, jazyk a oblasť a Miestne a jazykové nastavenie. 3 Nastavenia zmeňte podľa potreby. Čo robiť, ak nemožno na klávesnici zadať určité znaky? Ak nemôžete zadať znaky U, I, O, P, J, K, L, M atď., je možné, že je aktívny kláves Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnutý indikátor Num lock. Ak indikátor Num lock svieti, pred zadaním týchto znakov stlačte kláves Num Lk.

Odstraňovanie porúch > Diskety n161 N Diskety Prečo sa na paneli úloh nezobrazuje ikona Bezpečné odstránenie hardvéru, keď je jednotka pripojená? Váš počítač disketovú jednotku nerozpoznal. Najprv skontrolujte, či je kábel USB správne zapojený do zásuvky USB. Ak bolo potrebné pripojenie opraviť, chvíľu počkajte, kým počítač jednotku rozpozná. Ak sa ikona stále nezobrazí, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zatvorte všetky programy, ktoré na disketovú mechaniku pristupujú. 2 Počkajte, kým nezhasne indikátor na disketovej jednotke. 3 Stlačte tlačidlo na vysunutie diskety, disketu vyberte a disketovú mechaniku USB odpojte od vášho počítača. 4 Disketovú mechaniku opäť pripojte zasunutím kábla USB do zásuvky USB. 5 Počítač reštartujte kliknutím na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknúť a tlačidlo Reštartovať. Čo robiť, ak nemožno zapisovať dáta na disketu? ❑ ❑ Skontrolujte, či je disketa správne vložená do disketovej mechaniky. Ak je disketa správne vložená a stále na ňu nemôžete zapisovať dáta, môže byť plná alebo chránená proti zápisu. Môžete buď použiť disketu, ktorá nie je chránená proti zápisu, alebo vypnúť funkciu ochrany proti zápisu.