Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Audio/video n162 N Audio/video Čo robiť, ak nemožno používať digitálnu kameru? Ak sa zobrazí hlásenie, že zariadenie i.LINK je odpojené alebo vypnuté, kábel i.LINK nemusí byť správne zapojený do zásuvky na počítači alebo kamere. Kábel odpojte a opäť ho pripojte. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie zariadenia i.LINK (str. 83). Ako možno vypnúť zvuk pri štarte systému Windows? Na vypnutie zvuku pri štarte Windows postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 3 Kliknite na možnosť Správa zvukových zariadení v časti Zvuk. 4 Na karte Zvuky zrušte začiarknutie políčka Prehrať zvuk pri spustení systému Windows. 5 Kliknite na tlačidlo OK. Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? Ak nepočujete zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke (zásuvka USB, zásuvka výstupu HDMI, zásuvka optického výstupu alebo konektor slúchadiel), musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 3 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 4 Kliknite na možnosť Správa zvukových zariadení v časti Zvuk. 5 Na karte Prehrávanie vyberte požadované výstupné zvukové zariadenie a kliknite na tlačidlo Predvoliť.

Odstraňovanie porúch > Audio/video n163 N Čo robiť, ak nepočuť zvuk z výstupného zvukového zariadenia pripojeného k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel? ❑ ❑ Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobný postup nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 162). Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiaden zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Vykonajte kroky č. 1 až 4 uvedené v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 162). 2 Na karte Prehrávanie vyberte ikonu HDMI alebo S/PDIF a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. 3 Kliknite na kartu Rozšírené. 4 Zvoľte vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16 bitov), ktorú zariadenie podporuje. 5 Kliknite na tlačidlo OK.