Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 18 N Používanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Vloženie batérie Ako vložiť batériu 1 Vypnite počítač a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra.

Začíname > Používanie batérie n 19 N 3 Batériu šikmo zasuňte do otvoru tak, aby výstupky (2) na každej strane otvoru zapadli do výrezov tvaru U (3) na každej strane batérie.