Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 20 N 4 Batériu zatláčajte nadol do otvoru, kým nezacvakne na svojom mieste. 5 Poistku batérie LOCK posuňte smerom von, aby sa batéria zaistila v počítači. ✍ Keď je počítač priamo pripojený k sieťovému napájaniu a je vložená batéria, napája sa zo sieťovej zásuvky. ! Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov funguje tento počítač iba s originálnymi batériami značky Sony určenými pre tento model. Ak doň vložíte batériu od iného výrobcu, batéria sa nenabije a počítač nebude fungovať.

Začíname > Používanie batérie n 21 N Nabíjanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Ako nabíjať batériu 1 Vložte batériu. 2 Pomocou sieťového adaptéra pripojte počítač k napájaciemu zdroju. Počas nabíjania batérie svieti indikátor nabíjania. Keď sa úroveň nabitia batérie priblíži maximálnej úrovni nabitia vybratej pomocou funkcií nabíjania batérie, indikátor nabíjania zhasne. Vyberte požadovanú maximálnu úroveň nabitia (pozrite si časť Používanie funkcií nabíjania batérie (str. 23)). Stav indikátora nabíjania Svieti oranžovou farbou Bliká spolu so zeleným indikátorom napájania Bliká spolu s oranžovým indikátorom napájania Rýchlo bliká oranžovou farbou Význam Batéria sa nabíja. Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Štandardný režim) Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Režim spánku) Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo odistenia batérie. ! Batériu nabíjajte už od začiatku tak, ako je uvedené v tejto príručke.