Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 22 N ✍ Batériu nechávajte v počítači, keď je priamo pripojený na sieťové napájanie. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja. Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %, mali by ste buď pripojiť sieťový adaptér a batériu opätovne nabiť, alebo počítač vypnúť a vložiť úplne nabitú batériu. Počítač sa dodáva s lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne nabiť. Nabíjanie čiastočne vybitej batérie nemá vplyv na životnosť batérie. Pri používaní niektorých softvérových aplikácií alebo periférnych zariadení sa počítač nemusí uviesť do režimu dlhodobého spánku, aj keď je úroveň nabitia batérie nízka. Ak sa chcete vyhnúť strate dát pri používaní napájania z batérie, mali by ste svoje dáta často ukladať a manuálne aktivovať niektorý režim nízkej spotreby, napríklad režim spánku alebo režim dlhodobého spánku. Ak sa batéria vybije, keď je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Dáta by ste mali často ukladať, aby ste sa vyhli ich strate. Keď je počítač priamo pripojený k sieťovému napájaniu a je vložená batéria, napája sa zo sieťovej zásuvky.

Začíname > Používanie batérie n 23 N Používanie funkcií nabíjania batérie Aktuálny spôsob nabíjania batérie môžete upraviť pomocou položky Battery Charge Functions. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, povoľte funkciu starostlivosti o batériu. Ako povoliť funkciu starostlivosti o batériu 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položky Power Management a Battery Charge Functions. 3 Kliknite na možnosť Advanced. 4 Kliknutím začiarknite políčko Enable Battery Care Function. 5 Zvoľte požadovanú maximálnu úroveň nabitia. 6 Kliknite na tlačidlo OK. Kontrola kapacity nabitia batérie Vykonajte kroky č. 1 až 3 v časti Ako povoliť funkciu starostlivosti o batériu vyššie a skontrolujte podrobné informácie. Ak je kapacita nabitia batérie nízka, nahraďte batériu novou originálnou batériou značky Sony.