Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 24 N Používanie tapety šetriacej životnosť batérie Nastavením špeciálnej tapety ako pozadia pracovnej plochy môžete šetriť životnosť batérie. Nastavenie tapety šetriacej životnosť batérie 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položky Display a Long Battery Life Wallpaper Setting. 3 Kliknite na položku Set Long Battery Life Wallpaper. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte kliknutím na tlačidlo OK.

Začíname > Používanie batérie n 25 N Vybratie batérie ! Ak je počítač zapnutý a nie je pripojený k sieťovému adaptéru alebo je v režime spánku a vyberiete batériu, môžete stratiť dáta. Ako vybrať batériu 1 Vypnite počítač a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra. 3 Poistku batérie RELEASE (2) posuňte smerom dovnútra a pridržte, špičku prsta vložte pod výbežok (3) na batérii, batériu zdvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača.