Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Bezpečné

Začíname > Bezpečné vypnutie počítača n 26 N Bezpečné vypnutie počítača Počítač vypínajte správne, ako je popísané nižšie, aby ste sa vyhli strate neuložených dát. Ako vypnúť počítač 1 Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču. 2 Kliknite na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknúť a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť. 3 Zareagujte na akékoľvek varovné výzvy na uloženie dokumentov, berte zreteľ na ostatných používateľov a počkajte, kým sa počítač automaticky nevypne. Indikátor napájania zhasne.

Začíname > Aktualizácia počítača n 27 N Aktualizácia počítača V počítači inštalujte najnovšie aktualizácie pomocou nasledujúcich softvérových aplikácií, aby efektívnejšie pracoval. ❑ Windows Update Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, Windows Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ❑ VAIO Update 4 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, VAIO Update 4, VAIO Update Options a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie.