Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > n 28 N Používanie počítača VAIO Táto kapitola popisuje, ako využiť váš počítač VAIO na maximum. ❑ Používanie klávesnice (str. 29) ❑ Používanie dotykového panelu (str. 30) ❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (str. 31) ❑ Používanie vstavanej kamery (str. 32) ❑ Používanie optickej jednotky (str. 33) ❑ Používanie média Memory Stick (str. 40) ❑ Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet (str. 45) ❑ Používanie Internetu (str. 51) ❑ Používanie siete (LAN) (str. 53) ❑ Používanie bezdrôtovej siete LAN (str. 54) ❑ Používanie funkcie Bluetooth (str. 61)

Používanie počítača VAIO > Používanie klávesnice n 29 N Používanie klávesnice Klávesnica obsahuje doplnkové klávesy, ktoré vykonávajú úlohy špecifické pre daný model. Kombinácie a funkcie s klávesom Fn ✍ Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používať až po úplnom spustení operačného systému. Kombinácie/funkcia Fn + % (F2): vypínač reproduktorov Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu Funkcie Vypína a zapína vstavané reproduktory a slúchadlá. Mení jas obrazovky LCD počítača. Ak chcete zvýšiť intenzitu podsvietenia, stláčajte klávesy Fn+F6, prípadne stlačte klávesy Fn+F6 a potom kláves M alebo ,. Ak chcete znížiť intenzitu podsvietenia, stláčajte klávesy Fn+F5, prípadne stlačte klávesy Fn+F5 a potom kláves m alebo