Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

n 2 N Obsah Pred

n 2 N Obsah Pred použitím ..................................................................... 4 Ďalšie informácie o počítači VAIO................................. 5 Ergonomické zretele ..................................................... 7 Začíname ............................................................................ 9 Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ................ 10 Informácie o indikátoroch ........................................... 16 Pripojenie napájacieho zdroja ..................................... 17 Používanie batérie....................................................... 18 Bezpečné vypnutie počítača....................................... 26 Aktualizácia počítača .................................................. 27 Používanie počítača VAIO ................................................ 28 Používanie klávesnice ................................................. 29 Používanie dotykového panelu ................................... 30 Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami ............ 31 Používanie vstavanej kamery ...................................... 32 Používanie optickej jednotky ...................................... 33 Používanie média Memory Stick................................. 40 Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet ...................................................... 45 Používanie Internetu.................................................... 51 Používanie siete (LAN) ................................................ 53 Používanie bezdrôtovej siete LAN .............................. 54 Používanie funkcie Bluetooth...................................... 61 Používanie periférnych zariadení ......................................66 Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel.....................................................................67 Pripojenie externého displeja ......................................68 Výber režimu displeja ..................................................75 Používanie funkcie viacerých monitorov .....................77 Pripojenie externého mikrofónu...................................80 Pripojenie zariadenia USB...........................................81 Pripojenie zariadenia i.LINK.........................................83 Prispôsobenie vášho počítača VAIO.................................85 Nastavenie hesla .........................................................86 Používanie nástroja VAIO Control Center....................91 Používanie režimov nízkej spotreby ............................92 Používanie aplikácie VAIO Power Management..........97 Zmena jazyka displeja .................................................99 Konfigurácia modemu ...............................................100 Rozšírenie vášho počítača VAIO.....................................102 Pridávanie a odoberanie pamäte...............................103

n 3 N Preventívne opatrenia..................................................... 109 Zaobchádzanie s obrazovkou LCD........................... 110 Používanie napájacieho zdroja.................................. 111 Zaobchádzanie s počítačom..................................... 112 Zaobchádzanie so vstavanou kamerou .................... 115 Zaobchádzanie s diskami ......................................... 116 Používanie batérie..................................................... 117 Používanie slúchadiel................................................ 118 Zaobchádzanie s médiami Memory Stick................. 119 Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením................................................................. 120 Odstraňovanie porúch .................................................... 121 Počítač ...................................................................... 123 Bezpečnosť systému ................................................ 131 Batéria....................................................................... 132 Vstavaná kamera....................................................... 134 Internet...................................................................... 136 Sieťovanie ................................................................. 138 Technológia Bluetooth .............................................. 143 Optické disky ............................................................ 147 Displej ....................................................................... 151 Tlač ........................................................................... 156 Mikrofón .................................................................... 157 Reproduktory ............................................................ 158 Dotykový panel..........................................................159 Klávesnica .................................................................160 Diskety.......................................................................161 Audio/video ...............................................................162 Memory Stick ............................................................165 Periférne zariadenia...................................................166 Obchodné značky ...........................................................167 Oznámenie ......................................................................169