Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 34 N Ako vložiť disk 1 Zapnite počítač. 2 Stlačením tlačidla na vysunutie disku (1) otvorte jednotku. Podávač jednotky sa vysunie. 3 Do prostriedku podávača jednotky položte disk štítkom smerom nahor a jemne ho zatláčajte nadol, kým sa nezaistí na svojom mieste. 4 Podávač jednotky zatvorte jemným potlačením. ! Optický disk nevyberajte, keď je počítač v režime nízkej spotreby (spánku alebo dlhodobého spánku). Pred vybratím disku uveďte počítač späť do štandardného režimu.

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 35 N Podporované diskové médiá V závislosti od zakúpeného modelu počítač prehráva a zapisuje na médiá CD, DVD a Blu-ray Disc. Podľa nasledujúcej referenčnej tabuľky zistíte, ktoré typy optických jednotiek podporujú jednotlivé typy médií. PZ: prehrávateľné a zapisovateľné P: prehrávateľné, ale nie zapisovateľné –: nie prehrávateľné ani zapisovateľné DVD±RW/ ±R DL/RAM CD- ROM Video CD Hudobné CD CD Extra CD-R/ RW DVD- ROM DVD- Video DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (dvojvrstvové) DVD-R DL (dvojvrstvové) DVD- BD- *1 *2 RAM ROM P P P P PZ P P PZ PZ PZ PZ PZ – – BD-R/RE*3 Blu-ray Disc P P P P PZ P P PZ PZ PZ PZ PZ P PZ *4 Kombinovaný Blu-ray Disc P P P P PZ *5 P P PZ PZ PZ PZ PZ P P *1 Jednotka DVD±RW/RAM vo vašom počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Použite disky bez kaziet alebo disky, ktoré sa dajú z kazety vybrať. *2 Zápis dát na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) vyhovujúce špecifikácii DVD-RAM verzie 1.0 nie je podporovaný. Disky DVD-RAM verzie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 nie sú podporované. *3 Jednotka Blu-ray Disc vo vašom počítači nepodporuje médiá BD-RE vo formáte verzie 1.0 a médiá Blu-ray Disc v kazete. *4 *5 Podporuje sa zápis údajov na disky BD-R verzie 1.1, 1.2 alebo 1.3 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE verzie 2.1 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB). Nepodporuje sa zápis na vysokorýchlostné disky CD-RW.